12 de Març de 2016

El que els mercats estan descomptant

Visió general

En els últims mesos hem explicat per què els mercats financers ens semblaven molt fràgils. Recordo l'article de gener de 2015 on argumentàvem que la disconció existent entre l'evolució de l'economia i els actius de risc no podia durar gaire. Durant vuit mesos estem en un mercat baixista unit a l'alta volatilitat, una situació a la qual no estàvem acostumats.  

Sens dubte, pocs inversors esperaven una correcció de tal magnitud a principis d'aquest any.

Les correccions del mercat adverteixen que la recuperació econòmica impulsada per la laxa política monetària dels bancs centrals no funciona. A més a més, les febles dades macroeconòmiques publicades aquests últims mesos soscaven la credibilitat dels bancs centrals. El menor creixement es reflecteix en les xifres del PIB publicades recentment.  Als EUA, el producte interior brut ha augmentat un modest +0,7% (anualitzat) durant l'últim trimestre del 2015, de manera que el creixement anual se 1+4%. A Europa, la desacceleració durant l'últim trimestre és patent en el +0,4% reportat (anualitzat), la qual cosa eleva l'increment de l'any al +1,5%. Altres indicadors publicats relacionats amb l'economia europea mostren que la desacceleració pot estar aprofundint.  L'índex manufacturer, el sentiment econòmic i l'enquesta ifo alemanya no aporten mal per a una recuperació en el primer trimestre del 2016.

Al meu entendre, els inversors borsaris no han descomptat totalment aquesta desacceleració econòmica. En els 12 mesos anteriors a la desaparició de Lehman Brothers, els mercats de renda variable, els mercats de bons i els tipus d'interès esperaven una desacceleració econòmica, però no l'efecte Lehman.  Al setembre de 2008, la borsa nord-americana havia acumulat una correcció del 20%, els diferencials dels bons corporatius d'alt rendiment s'havien estirat fins als 600 punts bàsics, i el tipus d'interès nord-americà a 10 anys havia perdut 75 punts bàsics fins al 2,75%. Avui dia, la correcció borsària nord-americana no és significativa. Des dels màxims de l'any passat, assolits el 29 de maig, la correcció de l'S&P500 suma fins al 7% a finals de febrer, els bons corporatius d'alt rendiment han corregit 300 punts bàsics i els bitllets del Tresor han perdut 45 punts bàsics fins a arribar a l'1,84% actual.  En general, l'evolució de la borsa és un indicador retardat dels tipus d'interès per tal de descomptar riscos financers més alts o més baixos. Si ens referim a la crisi econòmica del 2008, sembla que la borsa no ha descomptat prou l'actual desacceleració econòmica. És a dir, si la desacceleració s'intensifica, la borsa hauria de caure encara més com a conseqüència de la revisió dels futurs resultats corporatius.

Al meu entendre, els inversors borsaris no han descomptat totalment aquesta desacceleració econòmica.

Encara pensem que una política monetària laxa no és la solució adequada per induir una recuperació econòmica més vigorosa i consistent. En la recent reunió del G-20 a Shanghai es va parlar d'una acció coordinada per obligar-lo, però de nou la responsabilitat s'ha passat als bancs centrals. L'economia mundial necessita, entre altres accions, reformes estructurals i demanda i oferir polítiques que fomentin un creixement pròsper.

A hores d'ara, tots els gestors de carteres es pregunten si han de prendre la compra que ofereix la correcció, mantenir la seva exposició al capital o, més aviat, limitar les pèrdues. Des de la gran crisi del 2008, les fortes correccions del mercat s'han contingut gràcies a la intervenció del Banc Central Europeu o de la Reserva Federal, que s'ha vist afectada per la compra d'actius. Com hem dit, la correcció actual no és prou important com per justificar una nova reacció dels bancs centrals. A més, en vista de la seva reduïda credibilitat, hi ha el risc que els mercats no els considerin capaços d'aturar el pànic. En aquest cas, els actius que s'han desviat de la seva intervenció són els susceptibles de ser més afectats.

Com que no creiem en l'eficàcia de la política monetària per generar la cobejada recuperació econòmica, no ens inclinem a augmentar notablement la nostra exposició a la renda variable. Tot i que el cicle econòmic no sembla haver tocat fons per justificar l'inici d'una nova fase d'expansió, continuem analitzant els actius per incorporar-los a les nostres carteres, sempre que tinguin valoracions atractives i compleixin les condicions de la nostra filosofia inversora. Seguim sent molt conservadors, però durant el febrer hem augmentat lleugerament la nostra exposició al capital i al deute corporatiu, aprofitant l'atractiva valoració de vells coneguts.

sobre l'autor

Javier Tomé

Gestor de carteres
llegir més
your independent wealth managers

Aconsegueix una tranquil·litat inigualable de la teva riquesa

Posa'T en contacte
Gràcies! S'ha rebut la vostra tramesa!
Ui! Alguna cosa ha fallat mentre enviava el formulari.
Fimarge Societat Financera d'Inversió SA
C/ Bonaventura Armengol, 10
Ed. Bloc Montclar 1, 5è 1a
Andorra la Vella
Nº Registre Societat: 5711
Nº Registre Tributari: A-700866-T
Nº Autorització AFA: SFI-04/95 (20/04/1988)