botó tanca
tancar
FIMARGE

Avís legal

per a la seva informació

INFORMACIÓ GENERAL I IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB

El lloc web www.fimarge.comés titularitat de FIMARGE SOCIETAT FINANCERA D’INVERSIÓ SA (En endavant FIMARGE SFI SA), amb NRT A-700866-T domicili a Andorra la Vella, carrer Bonaventura Armengol 10 Bloc 1, cinquena planta, inscrita en el Registre de societats d’Andorra, 908802N i correu electrònic fimarge@fimarge.com.

La pàgina web www.fimarge.com té per objecte facilitar als visitants i potencials clients, així com als clients existents, informació relativa als serveis i activitats que ofereix el nostre despatx, al temps que proporcionarà informació que pugui resultar d’interès.

CONDICIONS D'ÚS

En aquesta pàgina web, www.fimarge.com,pretén prestar un servei útil, així que els suggeriments dels usuaris són sempre benvinguts, però si no està d’acord amb alguna de les condicions exposades en el present avís, haurà de deixar d’utilitzar la pàgina web i abstenir-se de continuar la navegació. L’accés a la mateixa implica l’acceptació d’aquesta, sense reserves.

Les condicions establertes a continuació regulen l’ús permès de la pàgina web www.fimarge.com:

1. ACCÉS

L’accés és públic i gratuït a excepció del cost de la connexió a internet que li pugui cobrar l’operador amb el que tingui vostè contractat el servei d’accés a la xarxa, en tot cas poden existir determinades parts de la web l’accés estigui reservat exclusivament a clients, mitjançant un identificador d’usuari i una contrasenya, no hauria d’intentar mai l’accés a les seccions restringides excepte que se li hagi autoritzat mitjançant l’assignació expressa i específica d’un identificador d’usuari i una contrasenya. 

L’assignació d’usuari i una contrasenya són personals i intransferibles.

2. MODIFICACIONS DE LA PÀGINA I INTERRUPCIONS O ERRORS D’ACCÉS

FIMARGE es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració i presentació d’aquesta, així com de les condicions d’accés.

3. CONTINGUT I PÀGINES ENLLAÇADES

La informació continguda en aquesta web té caràcter purament informativa i, en cap cas constitueix assessorament jurídic. La política de Fimarge SFI SA és la de mantenir els continguts i enllaços permanentment actualitzats, però podria succeir que temporalment no ho estiguessin. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina web és exclusivament la d’informar als usuaris i clients sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a internet, en les que podrà ampliar o completar les dades ofertes a la nostra web. Fimarge SFI SA no serà, en cap cas, responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

Encara que els enllaços són supervisats regularment per evitar que això succeeixi, si qualsevol usuari o tercer considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícites, vulneren valors o principis constitucionals o lesionen bens o drets del propi usuari o d’un tercer, es demana comuniqui immediatament a Fimarge SFI SA dita circumstància i, especialment si els enllaços conten activitats o serveis susceptibles de ser considerats delictius d’acord amb la normativa penal andorrana; continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial; activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública o la defensa nacional; activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, el principi de no discriminació, la protecció de la infantesa o qualsevol altre valor o principi constitucional.

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals dels usuaris facilitades a la nostra pàgina web estan protegides amb el que estableix la Llei Orgànica 29/2021, de 28 d'octubre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Fimarge SFI SA tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquesta web complint amb la normativa vigent en cada moment.

Així mateix, l’usuari permet que FIMARGE SFI SA pugui utilitzar aquestes dades també per a les següents finalitats:

- Enviar-li informació relativa a l’oferta, promoció i contractació dels seus productes o altra informació que consideri pugui ser-li d’interès.
- Elaborar perfils, analitzar noves propostes i valorar riscos.  

A menys que l’usuari indiqui el contrari, Fimarge SFI SA considerarà que dona el seu consentiment per a la utilització de les seves dades personals amb les finalitats anteriorment esmentades. En tot moment, pot oposar-se a l’ús de les seves dades amb l’únic requisit de comunicar-ho a Fimarge SFI SA.

D’acord amb dita llei de protecció de dades personals, el client pot exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades mitjançant una simple sol·licitud al correu electrònic dpo@fimarge.com , com a responsable del tractament.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual dels articles publicats per Fimarge SFI SA són d’exclusiva propietat de l’empresa.

6. RESPONSABILITATS

Fimarge SFI SA no serà, en cap cas, responsable per danys i/o perjudicis de qualsevol tipus derivats, directament o indirectament, de la falta de lectura del present Avís Legal, o, de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en aquest. 

Així mateix, d’acord a l’exposat en aquestes condicions, Fimarge SFI SA declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, fora del seu control efectiu, puguin donar-se o sorgir de la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o als seus continguts.

Els articles, opinions i informació continguda a la web no constitueixen cap recomanació o assessorament financer.

7. LLEI APLICABLE

El present Avís Legal es regeix en tots i cada un dels seus punts per la llei andorrana.

Posa'T en contacte
Gràcies! S'ha rebut la vostra tramesa!
Ui! Alguna cosa ha fallat mentre enviava el formulari.
Fimarge Societat Financera d'Inversió SA
C/ Bonaventura Armengol, 10
Ed. Bloc Montclar 1, 5è 1a
Andorra la Vella
Nº Registre Societat: 5711
Nº Registre Tributari: A-700866-T
Nº Autorització AFA: SFI-04/95 (20/04/1988)